Arama Sonuçları

Çalışan Performansı Değerlendirme

Küreselleşme sürecinde sosyal ve kültürel alanında meydana gelen büyük değişimler, işletmelerin bu değişimlere uyumlu davranması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Bu durumda işletmelerin...

Devamını Oku

Dijital Anketler

Geribildirim, çoğu firma ve kurum için gelecek stratejileri oluşturmada en önemli veri kaynaklarından biridir. Günümüzde vatandaş ve tüketici davranışlarının sürekli değişim göstermesi, ge...

Devamını Oku

Belediyecilikte Dijitalleşme Süreci ve Pandeminin Etkisi

Belediyeler, geniş kitlelere hizmet sağlayan kuruluşlar içerisinde her zaman öncü olmuşlar ve bu kitleye ulaşabilmek için de dijital çözümleri yakından takip etmişlerdir. Uzun yıllar yerel yöne...

Devamını Oku

Süreç Yönetiminin Faydaları

Süreç Yönetimi veya İş Süreçleri Yönetimi (BPM); bir kurumun iş süreçlerinin belirlenmesi, iyileştirilmesi ve yönetilmesidir. Tüm iş süreçlerini analiz etmek, tanımlamak, op...

Devamını Oku