Belediyeler, geniş kitlelere hizmet sağlayan kuruluşlar içerisinde her zaman öncü olmuşlar ve bu kitleye ulaşabilmek için de dijital çözümleri yakından takip etmişlerdir. Uzun yıllar yerel yönetimlere hizmet vermiş ve araştırma yapma imkânı bulmuş bir firma olarak biz de içtenlikle söyleyebiliriz ki belediyelerin dijitalleşme süreci çoğu özel firmaya göre daha hızlı olmuştur. Bunun başlıca iki sebebi vardır;

  1. Hizmet verdikleri alanın geniş olması ve çok fazla birimden kaynaklı koordinasyon sıkıntısı,
  2. İhtiyaçtan doğan talebe karşılık belediyelere dijital hizmet sunan firmaların arz çokluğu.

Adının “dijital çağ” ve dünyanın en büyüklerinin, bilişim şirketleri olduğu bir dönemde ülkemizdeki özel sektörler ne yazık ki dijitalleşmenin gerisinde kalmıştır. Yazılımlar üretim süreçleri maliyetli ve pahalı ürünler olsa da uzun vadede fayda maliyeti yüksek ürünlerdir. Lakin toplumsal davranış şekilleri her daim ekonomiye de yön vermiştir. Çağın bütün dinamiklerini değiştirse de yazılım ürünlerini ülkemizde hâlâ lüks tüketim olarak gören çok geniş bir kitle var. Bu durum ne yazık ki ülkemizde hizmet veren ve dijitalleşme evrimini tamamlamış dış kaynaklı şirketlerin daha da büyümesine, hatta kartelleşmesine sebep olmuştur.

Özel sektörde durum zaten böyleyken pandemi süreci, çoğu belediyelerin de onlar gibi düşünmesine ve kaynaklarını kendilerine göre daha elzem gördükleri yerlere aktarmasına sebep olmuştur. Teknolojinin en büyük güç olduğunu kimsenin inkâr edemediği ve saniye hızlarının önemli olduğu dijital bir dönemi yaşarken, iki yıllık pandemi gerilemesinin etkilerini önümüzdeki yıllarda hep beraber göreceğiz.