Geribildirim, çoğu firma ve kurum için gelecek stratejileri oluşturmada en önemli veri kaynaklarından biridir. Günümüzde vatandaş ve tüketici davranışlarının sürekli değişim göstermesi, geribildirimi daha da önemli hale getirmiş ve teknolojinin gelişimi ile bu hızlı değişime bazı dijital araçlar sunma ihtiyacı doğmuştur.

Klasik yöntemle bire bir yapılan araştırmalar ve anketler, firmanın kendi profesyonel kadrolarınca yapılırsa etkili bir yöntemdir. Aksi halde genelde yetersiz kalmaktadır. Bunun sebepleri ise;

  1. İstenilen hedef kitleye her zaman ulaşılmamaktadır.
  2. Bu tip anketler genelde profesyonel kadrolarca yapılmamakta ve formlar çok uzun sorulardan oluştuğu için vatandaşlar soruları cevaplamaktan genelde kaçınmaktadırlar.
  3. Bire bir görüşmeler dijital geribildirime göre hem çok yavaş hem de çok masraflıdır.
  4. Anketçiler formları asılsız bilgilerle doldurabildiği için her zaman sağlıklı geribildirim alınmamaktadır.

Bu tür olumsuzluklar karşı firma ve kurumlar kendi web siteleri ve dijital araçları ile hizmet alıcılardan geri bildirim almaya çalışmış ama ulaşılan kesim yine çok kısıtlı kalmıştır. Demografik anlamda çok daha geniş bir kitleye ulaşması ve tüketicin direk kendi isteğiyle geri bildirim yapması açısından en önemli araç Google yorumları haline gelmiştir. Ancak mecburen tek bir kaynağa bağlı kalmak ne kadar doğrudur ve alternatifleri olmamalı mıdır? Ayrıca global yöntemlerde vatandaşlar, her konuda gerekli gereksiz geribildirim yaptıkları için verileri ayıklamak da ayrı bir sorundur.

Peki çözüm nedir?

Hypernet Bilişim olarak biz de bu veriler ışığında; bölgesel ve yaş grubuna göre istenilen kitlenin hizmeti aldıktan hemen sonra, sıcağı sıcağına sağlıklı geribildirim yapabileceği, sürekli anlık izlenilebilecek, ayrıntılı analiz raporlar sunabilen ve masrafsız dijital anket uygulamaları geliştirdik.