İş Zekası (BI), işletmelerin şirket genelindeki iş verilerini organize etmelerini, analiz etmelerini ve bağlamsallaştırmalarını sağlayan teknolojiyi ifade eder. BI, ham verileri anlamlı ve eyleme geçirilebilir bilgilere dönüştürmek için birden fazla araç ve teknik içerir.

İş Zekası Sistemlerinin Dört Ana Bölümü

  • Bir veri ambarı, çeşitli kaynaklardan gelen şirket bilgilerini merkezi ve erişilebilir bir konumda depolar.
  • İş analitiği veya veri yönetimi araçları, veri ambarındaki verileri araştırır ve analiz eder.
  • İş performansı yönetimi (BPM) araçları, iş hedeflerine yönelik ilerlemeyi izler ve analiz eder.
  • Bir kullanıcı arayüzü (genellikle veri görselleştirme ve raporlama araçlarına sahip etkileşimli bir pano) bilgilere hızlı erişim sağlar.

Alman pazar araştırma firması Statista, 2024 yılına kadar dünya çapında yaratılan veri hacminin 149 zettabayt olacağını tahmin ediyor. Bu büyük miktardaki veri veya "Büyük Veri", iş zekası sistemlerini rekabet avantajı için gücünü kullanmak isteyen şirketlere uygun hale getirdi. Birçok İş Zekası sistemi, iş analitiğinin bir parçası olarak yapay zeka (AI) ve diğer yetenekleri kullanır.

En Önemli Artıları

  • İş Zekası, güvenilir ve doğru karar vermeyi desteklemek için çok çeşitli araçlar ve teknikler sunar.
  • En başarılı şirketler, sürekli artan miktarda veriyi hızlı ve ekonomik bir şekilde anlamlandırmak için İş Zekası kullanır.
  • İş Zekası tabanlı, veriye dayalı karar verme, şirketlerin alakalı ve rekabetçi kalmasına yardımcı olur.

 

İş Zekası Nerelerde Kullanılır?

Satış, pazarlama, finans ve operasyon departmanları iş zekasını kullanır. Görevler arasında nicel analiz, iş hedeflerine göre performansın ölçülmesi, müşteri geri bildirimlerinin toplanması ve yeni fırsatların belirlenmesi için verilerin paylaşılması yer alır.

Veri Bilimcileri ve Analistler

Analistler, İş Zekası uzman kullanıcılarıdır ve iyileştirme fırsatlarının nerede olduğunu, şirket liderliğine hangi stratejik fikirlerin önerileceğini anlamak için güçlü analitik araçlarıyla eşleştirilmiş merkezi şirket verilerini kullanırlar.

Finans

Kullanıcılar, finansal verileri operasyonlar, pazarlama ve satış verileriyle harmanlayarak kararların uygulanabileceği yöntemler elde edebilir. Kâr ve zararı etkileyen faktörleri anlayabilir.

Pazarlama

İş zekası araçları, pazarlamacıların kampanya ölçümlerini merkezi bir dijital alandan izlemelerine yardımcı olur. Bu sistemler, gerçek zamanlı kampanya takibi sağlayabilir, her bir çabanın performansını ölçebilir ve gelecekteki kampanyalar için plan yapabilir. Toplanan veriler, pazarlama ekiplerine genel performans konusunda daha fazla görünürlük sağlar ve şirketle paylaşmak için bağlamsal görseller sunar.

Satış

Satış verileri analistleri ve operasyon yöneticileri, indirim analizi, müşteri kârlılığı ve müşteri yaşam boyu değeri gibi karmaşık bilgilere hızlı erişim için genellikle İş Zekası panolarını ve temel performans göstergelerini (KPI'ler) kullanır. Satış yöneticileri, raporlar ve veri görselleştirmeleri içeren panoları kullanarak gelir hedeflerini, satış temsilcisi performansını ve satış hattının durumunu izler.

Operasyonlar

Zamandan ve kaynaklardan tasarruf sağlamak isteyen yöneticiler, süreçleri optimize etmenin yollarını bulmak için tedarik zinciri ölçümleri gibi verilere erişebilir ve bunları analiz edebilir. İş zekası ayrıca hizmet düzeyi anlaşmalarının karşılanmasını sağlayabilir ve dağıtım yollarının iyileştirilmesine yardımcı olabilir.

İş Zekasının Değeri Nedir?

İş zekasının en yüksek değeri, veriye dayalı kararları destekleme yeteneğidir. Ham veri havuzlarını, kararları bilgilendiren ve olumlu sonuç veren eylemlere yol açan faydalı bilgilere dönüştürür.

İş Zekası sistemleri, kararları geçmiş, mevcut ve gelecekteki potansiyel verilere dayalı olarak yönlendirir.

Açıklayıcı Analitik

Bu analitikler, ne olduğunu veya olmadığını ortaya çıkarır ve gösterge tablolarının, iş raporlamasının, veri ambarının ve puan kartlarının bir parçasıdır. İyi yönetildiğinde, işletmenizdeki sorunlu alanları daha iyi anlayabilir ve iyileştirme fırsatları bulabilirsiniz.

Tahmine Dayalı Analitik

Bu gelişmiş analitikler, gelecekteki olayların projeksiyonlarını yapmaya ve bir şeyin olma olasılığını değerlendirmeye yardımcı olmak için veri madenciliği, tahmine dayalı modelleme ve makine öğrenimini kullanır.

Standart Analitik

Bu analizler, neden belirli bir eylemde bulunmanız gerektiğini ortaya çıkarır. Kuralcı analitik; optimizasyon, simülasyon ve karar modellemeyi mümkün kılar. Böylece iş kararları ve eylemleri için mümkün olan en iyi analizi sağlar.

İş Zekasının Faydaları

Görselleştirme

Basit kullanıcı arabirimlerini kullanan verilerin gelişmiş etkileşimli pano temsilleri, verileri daha kapsamlı bir şekilde anlamak için bilgileri grafik biçiminde görselleştirme yeteneği sunar.

İşbirliği

Araçlar, pazarlama, finans, satış, operasyonlar, destek, insan kaynakları ve müşteri hizmetleri gibi çeşitli işlevlerinde tek tek ve birlikte veriye dayalı iyileştirmeler sağlar.

Çok Platformlu, Çok Kullanıcılı

İş Zekası uygulamaları çevrimiçi ve mobil ortamlarda çalışır. Araçlar sistem performansını iyileştirir, böylece işletmeler daha fazla bilgiyi hedeflenen kullanıcılara daha hızlı dağıtabilir. Çok terabaytlı veri depolarında bu araçlar mükemmel sorgu performansı sağlar.

Ölçeklenebilirlik

Birçok sistem, gelişmiş raporlama ve analizi desteklemek için kullanıcı ölçeklenebilirliği sunar. Gösterge tabloları ve raporlar, yalnızca kurumun veri analistleri veya yöneticileriyle sınırlı değil, birçok kullanıcı tarafından kullanılabilir.

Hız ve Rekabet Üstünlüğü

İş Zekası, global verilere erişim sayesinde daha hızlı raporlama, analiz ve planlama yapabilir. Sistemin analiz yetenekleri, piyasa veya diğer koşullara hızlı tepki vermeyi mümkün kılar.

Güvenilir Veriler ve Doğruluk

Raporlar yüksek düzeyde özelleştirilebilir ve KPI'lar (Temel Performans Göstergeleri) birden fazla veri kaynağı kullanılarak izlenebilir. Gerçek zamanlı olarak oluşturulan raporlar, kurumların ve çalışanlarının daha iyi kararlar almasına yardımcı olan ilgili verileri sunar. Bu raporlar erişim, doğruluk ve alaka düzeyi sağlar.

Analiz ve Öngörüler

İş Zekası, tahmin etmek, bütçelemek, planlamak ve güncel kalmak için büyük miktarda veri işler. Rekabet analizi, şirketlerin rekabeti anlamasına ve rakip performansını kıyaslamasına yardımcı olur. Ürün ve hizmet farklılaşmasını sağlar.

Karar Verme Desteği

Kurumlar, doğru kararları daha hızlı almak için mevcut verilerden doğru zamanda yararlanabildiklerinde rekabet avantajı kazanırlar.

Verimlilik ve Üretkenlik

Tüm faaliyetlerin 360 derecelik bir görünümü, şirketlerin sorunları belirlemesine, operasyonları iyileştirmesine, satışları çoğaltmasına ve dolayısıyla geliri artırmasına yardımcı olur.

Müşteri Memnuniyeti

İş Zekası, eksik olduğunuz hizmetleri veya ürünleri belirlemenize ve gerekli değişiklikleri yaparak müşteri memnuniyetini artırmanıza yardımcı olabilir. Raporlar, müşteri davranışını anlamanıza, kullanıcı kişilikleri geliştirmenize ve düzeltici değişiklikler yapmak ve müşteri hizmetini, dolayısıyla memnuniyeti iyileştirmek için müşterinin geri bildirimine ilişkin gerçek zamanlı verileri kullanmanıza yardımcı olur.

Çalışan Memnuniyeti              

İş Zekası verilerini kullanarak ekip üyelerinin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirebilir ve başarıyı desteklemek için ilgili eğitim modüllerini atayabilirsiniz. İş Zekası araçları, çalışanların katkılarını ve iyileştirmelerini düzenli olarak takip ederken, olumlu davranışları otomatik olarak tanıyabilir.

Tasarruf

Kurumun ham verilerine ilişkin İş Zekası uygulamaları, karar vericilerin fazla envanter, insan kaynakları fazlalıkları, pazarlama fazlalıkları, çok fazla satıcı veya tesis yönetiminde atık gibi maliyet tasarrufu fırsatlarını analiz etmesine yardımcı olur.

Tasarruf ve Kârlılık

İş Zekası araçları, herhangi bir tutarsızlığı, verimsizliği veya hatayı analiz edebilir. Gelecekteki satışların önünü açarak, bütçelerin nereye harcanacağına rehberlik eder ve kâr marjlarını artırmaya yardımcı olur.

Stratejik ve KPI Hedefleme

İş Zekası, kurumların yeni fırsatlar bulmalarına ve daha akıllı stratejiler oluşturmalarına yardımcı olarak rekabet avantajı kazanmalarını sağlar. Pazar eğilimlerini belirlemek ve şirket kâr marjlarını iyileştirmek için verileri kullanır. Belirlenen KPI'ların izlenmesine dayalı raporlar, kurumun hedeflerine ulaşması veya aşması için yol haritası olur.

İş zekasının birçok faydası vardır ve kurumunuza olumlu sonuçlar elde etmek için faydalı bir araç olabilir.

İş Zekası uygulamaları geçmiş ve gerçek zamanlı verileri analiz etme, tahmine dayalı modelleme, makine öğrenimi ve veri madenciliği gibi çeşitli istatistiksel teknikleri kullanılır. Bunlar programın geçmişte depolanan verilere ve gelecekteki eğilimleri tahmin edebilmek için üretilen çıktının doğruluğuna dayalı olarak öğrenmesine izin veren algoritmalardır.

Hypernet Bilişim tarafından geliştirilen HDS (Hizmet Denetim Sistemi), gelecekteki eğilimleri ve tahminleri minimum hata payıyla tahmin etmeye izin veren matematiksel, istatistiksel modeller ve yapay zeka algoritmalarına dayanır. Bu sayede; yönetime doğru sonuca ulaşma konusunda kararlı destek sunar.Detaylı bilgi için iletişim sayfamızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.