Anket Yönetimi

Anket yönetimi ile topluluklara anketler gönderip değerlendirme sonuçlarını izleyebilirsiniz

Müşteri Memnuniyeti

Çalışan Bağlılığı

Pazar Araştırması

Etkinlik Anketleri

Neler Yapabilirsiniz?

Sorularınızın cevaplarını topluluklara sorarak elde edin

Müşterilerinize, çalışanlarınıza, öğrencilerinize anketler göndererek ihtiyacınız olan bilgileri elde edin.

Avantajları

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde anket yardımıyla ev ve aile yaşamı, sağlık durumu, eğitsel ve mesleki planları, abone veya müşteri memnuniyeti vb. konularda bilgi alınabilir ve hedef kitlenin nabzını ölçebiliriz

  • Fazla araç ve gerece ihtiyaç olmadan hazırlanır ve uygulanır.

  • Büyük gruplar üzerinde bir anda uygulama imkânı sağlarsınız

  • Geniş kitlelere kısa sürede uygulanabilir, fazla zaman gerektirmez.

  • Diğer tekniklere göre fazla masraf gerektirmez, ekonomiktir.